Víctor López Ferrando

Matemàtiques, informàtica, política i divulgació.

Projectes

Última actualització: 10 de de novembre de 2020

Contrarellotge matemàtica

La Contrarellotge matemàtica és un portal web on es desenvolupen concursos matemàtics online. Iniciat en febrer de 2017, el projecte busca promoure les matemàtiques entre els més joves. Les contrarellotges són proves en temps real, en què tots els participants van rebent els enunciats alhora i tenen un temps limitat per respondre. Durant el curs, també es plantegen els Problemes del mes, amb 4 problemes mensuals de diversa dificultat.


Solucions del Cangur

Entre 2015 i 2018, vaig publicar les solucions raonades dels problemes de les Proves Cangur:


PMut

PMut és un predictor de patologia de mutacions en proteïnes. Es tracta del primer gran projecte del meu doctorat en bioinformàtica. Per saber més sobre PMut, podeu consultar l'article que vaig escriure al blog, l'article científic on el vam presentar o el portal web de l'eina.

També podeu consultar la meva tesi doctoral per tenir una visió completa i contextualitzada d'aquest projecte.