Víctor López Ferrando

Matemàtiques, informàtica, política i divulgació.

Projectes

Última actualització: 22 de de febrer de 2019.

PMut

PMut és un predictor de patologia de mutacions en proteïnes. Es tracta del primer gran projecte del meu doctorat en bioinformàtica. Per saber més sobre PMut, podeu consultar:


Contrarellotge matemàtica

La Contrarellotge matemàtica és un portal web on es desenvolupen concursos matemàtics online. Iniciat en febrer de 2017, el projecte busca promoure les matemàtiques entre els més joves. Les contrarellotges són proves en temps real, en què tots els participants van rebent els enunciats alhora i tenen un temps limitat per respondre.

Visiteu la web per trobar els enunciats i solucions de totes les proves que ja s'han realitzat.


Solucions del Cangur

Començant amb les Proves Cangur 2015, he anat publicant les solucions raonades dels problemes del Cangur a aquest blog. Les podeu trobar aquí:

El codi font de les solucions està publicat a Github i qualsevol correcció i col·laboració serà benvinguda.